ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE BUDYNKÓW:

 • przejmowanie nieruchomości od deweloperów w zarządzanie na podst. art. 18 Ustawy o własności lokali, w tym:
  • przejęcie części wspólnych nieruchomości
  • przejęcie dokumentacji technicznej nieruchomości: budowlanej, powykonawczej
  • umów obsługi bieżącej nieruchomości
  • dokumentacji własnościowej budynku
 • prowadzenie dokumentacji budynku, w tym ewidencjonowanie lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży
 • sporządzanie planów gospodarczych dla nieruchomości
 • przygotowywanie uchwał
 • zawieranie, rozwiązywanie umów z dostawcami mediów oraz umów na ubezpieczenie nieruchomości,
 • przejęcie obowiązków Administratora nieruchomości od Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
  przejęcie dokumentacji technicznej nieruchomości
  przejecie dokumentacji eksploatacyjnej budynków i lokali,
  przejęcie dokumentacji księgowej
  sprowadzenie prawidłowości i kompletności przejętych dokumentów,
 • prowadzenie KOB
 • dokumentacji eksploatacyjnej budynku
 • informacji o bieżącej konserwacji
 • korespondencji z związanej z bieżącą obsługą nieruchomości
 • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed osobami fizycznymi, prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej
 • przygotowywanie i prowadzenie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej
 • zbieranie i przygotowywanie ofert w zakresie poprawy funkcjonowania Wspólnoty