KSIĘGOWOŚĆ:

  • prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prowadzenie indywidualnych kont rozliczeniowych na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej budynku, usług komunalnych oraz funduszu remontowego,
  • prowadzenie imiennych kartotek finansowych, obsługa kont bankowych,
  • rozliczenie mediów,
  • przygotowywanie rocznych planów gospodarczych dla nieruchomości,
  • windykacja należności finansowych,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty